Informace o zpracování osobních údajů

Vážení přátelé,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

  1. Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba podnikatel Jan Jelínek, knihkupectví Hledající se sídlem v Praze 10, Kozácká 11, IČ: 12263770, zapsaná v živnostenském rejstříku OÚ Praha 10. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: info@hledajici.cz .

  1. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu, uskutečněné obchody.

  1. Vaše údaje zpracováváme z důvodu možnosti realizace zaslání zboží a rozesílání nabídek a informací.

  1. Žádné Vaše citlivé údaje nezpracováváme.

  1. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s Vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu.

  1. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.

  1. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží.

  1. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se na naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Jedná se především o doručovací společnosti podle zvoleného způsobu dopravy (Česká pošta s.p., General logistics systems Czech republic, s.r.o.) a zpracovatelů dotazníků spokojenosti (Heureka.cz, Zboží.cz).

  2. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu, v případě plátců DPH potom 10 let od ukončení posledního smluvního vztahu.

  1. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

Tyto informace jsou platné s účinností od 25. 5. 2018. Jan Jelínek, knihkupectví Hledající.