Zpravodaje Hledající 2015

V roce 2015 vyšla 3 čísla Zpravodaje.

Číslo 1/2015 (leden až duben) s rozhovorem s autorkou knihy „Duše, co tančí císařský valčík“ Anetou Schauerovou vyšlo 11. 2. 2015 a v PDF jej najdete zde.

Číslo 2/2015 (květen až srpen) s rozhovorem s autorem knihy „Metoda RUŠ“ Karlem Nejedlým vyšlo 16. 6. 2015 a v PDF jej najdete zde.

Číslo 3/2015 (září až prosinec) s rozhovorem s redaktory nakladatelství Volání vyšlo 15. 10. 2015 a v PDF jej najdete zde.